Powierzchnia użytkowa – definicja w normach i aktach prawnych